ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ ЕЛЕКТРОФІЛЬНОГО ЗАМІЩЕННЯ

Під впливом атому азоту в піридині зменшується електронна густина особливо в a- і g-положеннях, тому реакції нуклеофільного заміщення проходить в ці положення (2, 4, 6), а реакції електрофільного заміщення в b-положення (3, 5). Таким чином, електрофільне заміщення в піридині протікають трудніше ніж у бензолі внаслідок таких причин:

– За рахунок електроно-акцепторного впливу атому азоту піридинового кільця менш нуклеофільне ніж бензол;

– Реакції електрофільного заміщення (нітрування, сульфування) проходять у кислому середовищі, тобто у таких умовах, коли піридин маючи основні властивості утворює солі.

Заміщення (SE) в a- або g-положеннях приводить до появи позитивного заряду на атомі азоту , який є найбільш електронегативним атомом у піролі, що енергетично не вигідно.

При заміщенні в b-положенні проміжний s-комплекс найбільш стабілізований за рахунок делокалізації позитивного заряду між атомами карбону.


0820576416937504.html
0820609998189899.html
    PR.RU™