База экзаменационных тестовых заданий

По дисциплине «Фантомный курс терапевтической стоматологии»

Курс обучения 2

Специальность Стоматология

Язык обучения казахский

Кафедра Терапевтическая стоматология

Учебный год 2015-2016

*Тістердің жалпы анатомиясы. Тістерді ажырату белгілері. Тіс қуысы ұғымы, тіс қуысы элементтері*1*22*2*

#1

*!жоғарғы орталық күрек тістің сауытының формасы.

*+қашау

*куб

*призма

*цилиндр

*кесілген конус

#2

*!Төменде көрсетілген тістердің қайсысының сауытының көлемі ең кіші?

*жоғарғы жақтың орталық күрек тісі

*+төменгі жақтың орталық күрек тісі

*жоғарғы жақтың бүйір күрек тісі

*төменгі жақтың бүйір күрек тісі

*төменгі жақтың сүйір тісі

#3

*!Төменде көрсетілген тістердің қайсысында 2 түбір және 2 түбір өзегі болады?

*+жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тісі

*жоғарғы жақтың екінші кіші азу тісі

*төменгі жақтың бірінші үлкен азу тісі

*төменгі жақтың екінші үлкен азу тісі

*жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тісі

#4

*!Төменде көрсетілген тістердің қайсысында 3 түбір және 3 түбір өзегі болады?

*жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тісіне

*жоғарғы жатың екінші кіші азу тісіне

*төменгі жақтың бірінші үлкен азу тісіне

*төменгі жақтың екінші үлкен азу тісіне

*+жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тісіне

#5

*!Тістің қай бетінде төмпешіктер, фиссуралар және маргинальды айдаршық орналасан?

*оральды

*жанасу

*кесу қырында

*+шайнау

#6

*!Тағамды тістеуге арналған тістер?

*13, 23, 33, 43

*+12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42

*14 ,15, 24, 25, 34, 35, 44, 45

*16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47

*18, 28, 38, 48

#7

*!Тағамды жұлуға арналған тістер?

*+13, 23, 33, 43

*12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42

*14 ,15, 24, 25, 34, 35, 44, 45

*16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47

*18, 28, 38, 48

#8

*!Қай тістер тағамды ұсақтау және шайнау қызметін атқарады?

*13, 23, 33, 43

*12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42

*+14 ,15, 24, 25, 34, 35, 44, 45

*16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47

*18, 28, 38, 48

#9

*!Шайнау тістерінің тобын көрсетіңіз?

*13, 23, 33, 43

*12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42

*14 ,15, 24, 25, 34, 35, 44, 45

*+16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47

*13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44

#10

*!Төменде аталған тістердің қайсысының шайнау беті болады?

*13, 23, 33, 43

*12, 22, 32, 42

*11, 21, 31, 41

*+16, 26, 36, 46

*13, 12, 23, 22

#11

*!Төменде аталған тістердің қайсысының жұлу төмпешігі бар?

*+13, 23, 33, 43

*12, 22, 32, 42

*11, 21, 31, 41

*16, 26, 36, 46

*13, 12, 23, 22

#12

*!Төменде аталған тістердің қайсысының таңдай беті бар?

*+13, 14, 23, 24

*33, 34, 43, 44

*31, 32, 41, 42

*46, 36, 37, 47

*33, 32, 43, 42

#13

*!Төменде аталған тістердің қайсысының тілдік беті бар?

*13, 14, 23, 24

*+33, 34, 43, 44

*11, 12, 21, 22

*16, 26, 17, 27

*13, 12, 23, 22

#14

*!Төменде аталған тістердің қайсысының ұрттық беті бар?

*13, 14, 23, 24

*31, 34, 41, 44

*11, 12, 21, 22

*+16, 26, 17, 27

*13, 12, 23, 22

#15

*!Төменде аталған тістердің қайсысының кесу қыры бар?

*13, 14, 23, 24

*31, 34, 41, 44

*+11, 12, 21, 22

*16, 26, 17, 27

*33, 34, 43, 44

#16

*!Төменде аталған тістердің қайсысының маргинальды айдаршығы бар?

*13, 14, 23, 24

*31, 34, 41, 44

*11, 12, 21, 22

*+16, 26, 17, 27

*33, 34, 43, 44

#17

*!Төменде аталған тістердің қайсысында тұйық тесік бар?

*+12, 22

*32, 42

*11, 21

*13, 23

*33, 43

#18

*!Тұйық тесік 12, 22 тістердің қай бетінде орналасқан?

*еріндік

*+таңдай

*медиальды-жанасу

*дистальды-жанасу

*кесу қырында

#19

*!Тұйық тесік 36, 46 тістердің қай бетінде орналасқан?

*шайнау

*оральды

*еріндік

*+вестибулярлы

*жанасу

#20

*!Төменгі жақтың қай тістерінде тұйық тесік кездеседі?

*+36, 46

*35, 45

*31, 41

*32, 42

*33, 43

#21

*!Жоғарғы жақтың қай тістерінде тұйық тесік кезедеседі?

*11, 21

*+12, 22

*13, 23

*14, 24

*16, 26

#22

*!Төменгі жақтағы көлемі жағынан ең үлкен тіс?

*37, 47

*+36, 46

*33, 43

*31, 41

*32, 42

*Тістердің жалпы анатомиясы. Тістерді ажырату белгілері. Тіс қуысы ұғымы, тіс қуысы элементтері*2*23*2*

#23

*!Тіс сауытының неғұрлым шығыңқы бөлігі, қатты тағамды шайнағанда қисық траекториямен жылжыта отырып қызыл иекті жарақаттанудан қорғайды.

Тістің қай бөлігі берілген сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*+экватор

*мойын

*фиссура

*түбірі

*жиегі

#24

*!Тістің орталық бөлігін алып жатады, тістің сыртқы пішінін қайталайды, қан-тамыр нерв жүйесі орналасады, сауыттық және түбірлік бөлімі болады..

Тістің қай бөлігі берілген сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*ұлпа

*сауыт

*түбір

*тісжегі қуысы

*+тіс қуысы

#25

*!Ұшы апикальды тесікпен аяқталады, цементпен қапталған, әрбір тістер тобында саны әртүрлі болып кездеседі.

Тістің қай бөлігі берілген сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*ұлпа

*сауыт

*+түбір

*тісжегі қуысы

*тіс қуысы

#26

*!Ауыз қуысында көзбен көрініп тұрады, сырты эмальмен қапталған.

Тістің қай бөлігі берілген сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*ұлпа

*+сауыт

*түбір

*тісжегі қуысы

*тіс қуысы

#27

*!Тіс қуысының табанында орналасқан, түбір өзектеріне кіретін саңылау, тіс қуысының сауыттық және түбірлік бөліктерінің арасындағы анатомиялық шекара.

Тістің қай бөлігі берілген сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*ұлпа

*түбір өзегі

*түбір

*+түбір өзегінің сағасы

*тіс қуысы

#28

*!Тістің сауыты мен түбір бөлігінің шекарасы болып табылады.

Тістің қай бөлігі берілген сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*сауыт

*түбір өзектері

*түбір

*түбір өзектерінің сағасы

*+тістің мойын бөлімі

#29

*!Бұл тістердің сауытында вестибулярлы, медиальды-жанасу, дистальды-жанасу, таңдай бетін және кесу қырын ажыратады.

Берілген сипаттамаға қай тістер сәйкес келеді?

*32, 31, 41, 42

*13, 14, 23, 24

*33, 34, 43, 44

*+12, 11, 21, 22

*14, 15, 24, 25

#30

*!Бұл тістердің сауытында вестибулярлы, медиальды-жанасу, дистальды- жанасу, тілдік бетін және кесу қырын ажыратады.

Берілген сипаттамаға қай тістер сәйкес келеді?

*+32, 31, 41, 42

*13, 14, 23, 24

*33, 34, 43, 44

*12, 11, 21, 22

*14, 15, 24, 25

#31

*!Бұл тістердің сауытында вестибулярлы, медиальды-жанасу, дистальды-жанасу, тілдік бетін және жұлу төмпешігін ажыратады.

Берілген сипаттамаға қай тістер сәйкес келеді?

*13, 23

*11, 21

*31, 41

*+33, 43

*12, 22

#32

*!Бұл тістердің сауытында вестибулярлы, медиальды-жанасу, дистальды-жанасу, таңдай бетін әне жұлу төмпешігін ажыратады.

Берілген сипаттамаға қай тістер сәйкес келеді?

*+13, 23

*11, 21

*31, 41

*33, 43

*12, 22

#33

*!Үлкен және кіші азу тістерідің шайнау бетінде пирамида пішінді жоталар, тағамды ұсақтауға және шайнауға қатысады.

Тістің қай бөлігі берілген сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*экватор

*мойын бөлімі

*фиссура

*түбір

*+төмпешік

#34

*!Шайнау төмпешіктерінің арасында орналасқан жүлгелер, тісжегі үрдісінің ең «сүйікті» аймағы болып табылады.

Тістің қай бөлігі берілген сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*экватор

*мойын блімі

*+фиссура

*түбір

*төмпешік

#35

*!Шайнау бетінің жиектерін ала орналасқан эмаль білігі, тағамды шайнау бетіне бағыттайды, ас қалдықтарының тіс аралық бөлімге түсуінен, қызыл иектің зақымануынан сақтайды.

Тістің қай бөлігі берілген сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*тістің экваторы

*жанасу нүктесі

*шайнау бетінің фиссурасы

*+маргинальды айдаршық

*шайнау төмпешігі

#36

*!Екі көрші тістің жанасу бетінде, тістің экватор аймағында орналасқан, қызыл иекті заымданудан сақтайды. Оның бар болуы тіс қатарының бүтіндігін сақтайды және шайнау кезінде жоғарғы функционалды тиімділікті көрсетеді.

Тістің қай бөлігі берілген сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*тістің экваторы

*+жанасу нүктесі

*шайнау бетінің фиссурасы

*маргинальды айдаршық

*шайнау төмпешігі

#37

*!Тістің кесу қыры мен медиальды-жанасу бетінің арасындағы бұрышы тістің кесу қыры мен дистальды-жанасу бетінің арасындағы бұрышына қарағанда сүйір.

Төменде көрсетілгендердің қайсысы осы сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*тіс сауытының дөңестік белгісі

*+сауыттың бұрыштық белгісі

*түбір белгісі

*түбірдің қисаю белгісі

*көбелек симптомы

#38

*!Тіс сауытының вестибулярлы бетінің медиальды бөлігі шығыңқы, ал латеральды бөлігі жазық. Тіс сауытының неғұрлым шығыңқы бөлігі медиальды ығысқан.

Төменде көрсетілгендердің қайсысы осы сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*+тіс сауытының дөңестік белгісі

*сауыттың бұрыштық белгісі

*түбір белгісі

*түбірдің қисаю белгісі

*көбелек симптомы

#39

*!Тістің түбірлері немесе оның ұштары тістің бойлай кесіндісінен артқы немесе латеральды бағытта қисайған.

Төменде көрсетілгендердің қайсысы осы сипаттамаға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?

*тіс сауытының дөңестік белгісі

*сауыттың бұрыштық белгісі

*+түбір белгісі

*уикхем симптомы

*көбелек симптомы

#40

*!Бұл тістердің сауытында вестибулярлы, медиальды-жанасу, дистальды-жанасу, таңдай және шайнау бетін ажыратады.

Берілген сипаттамаға қай тістер сәйкес келеді?

.

*36, 37, 46, 47

*+16, 17, 26, 27

*12, 11, 21, 22

*32, 31, 41, 42

*13, 14, 23, 24

#41

*!Бұл тістердің сауытында вестибулярлы, медиальды-жанасу, дистальды-жанасу, тілдік бетін және шайнау бетін ажыратады.

Берілген сипаттамаға қай тістер сәйкес келеді?

*+36, 37, 46, 47

*16, 17, 26, 27

*12, 11, 21, 22

*32, 31, 41, 42

*13, 14, 23, 24

#42

*!Бұл тістердің шайнау бетінде фиссурамен бөлінген екі төмпешік бар.

Берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тістер?

*14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27

*24, 25, 26, 27, 34, 35,36, 37

*34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47

*+14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45

*13, 14, 23, 24, 33 34, 43, 44

#43

*!Бұл жүйе бойынша тұрақты тістерді-араб цифрымен белгілейді. Тістердің әрбір түрінің квадранттың ішінде жеке номерлері бар.Номерлеу орталықтан периферияға қарай жүреді. Квадранттарды вертикальды және горизонтальды жүргізілген линиялармен бөледі.

Қай жүйе берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

* Хадеруп жүйесі

*американдық жүйе

* FDIхалықаралық жүйесі

*+Зигмонд жүйесі

*универсальды әріптік-цифралық жүйе

#44

*!Бұл жүйе тістерді қосымша белгілерсіз екі санмен белгілеуге негізделген. Бірінші сан квадрант номерін корсетеді, екіншісі –тістің берілген квадранттағы номерін көрсетеді. Бұл кезде тістердің номірленуі орталықтан перифирияға қарай жүреді.

Қай жүйе берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

* Хадеруп жүйесі

*американдық жүйе

*+FDIхалықаралық жүйесі

*Зигмонд жүйесі

*универсальды әріптік-цифралық жүйе

#45

*!Бұл жүйе бойынша тістердің номірленуі ретімен оң жақ жоғарғы ақыл тісінен басталып сағат тілімен, төменгі оң жақ ақыл тіспен аяқталады.

Қай жүйе берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

* Хадеруп жүйесі

*+американдық жүйе

*FDIхалықаралық жүйесі

*Зигмонд жүйесі

*универсальды әріптік-цифралық жүйе

*Тістердің жалпы анатомиясы. Ажырату көрсеткіштері. Тіс қуысы ұғымы, тіс қуысы элементтері*4*9*1*

#46

*!12 ТІСТІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ:

*төмпешігі

*+экватор

*фиссура

*+тұйық тесік

*+кесу қыры

*маргинальды айдаршық

#47

*!11 ТІС ҚУЫСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

*табаны

*жиегі

*бұрыштары

*+күмбезі

*мойны

*+сағасы

*+түбір өзектері

#48

*!16 ТІС ҚУЫСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

*жиегі

*+табаны

*бұрышы

*+күмбезі

*мойны

*+сағасы

*+түбір өзегі

#49

*!13, 12, 11, 21, 22, 23, 33, 32, 31, 41, 42, 43 ТІСТЕРІ ҚЫЗМЕТІ

*+эстетика үшін

*+сөйлеу үшін

*+дыбыс қалыптастыру үшін

*тағамды шайнауға

*+тағамды тістеуге

*тағамды майдалауға

*тағам түйінін қалыптастыруға

#50

*!26 ТІСТІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ:

*+төмпешігі

*+экваторы

*+фиссура

*тұйық тесік

*тістеу төмпешігі

*кесу қыры

*+маргинальды айдаршық

#51

*!12 ТІСТІҢ БЕТТЕРІ:

*+таңдай

*+еріндік

*тілдік

*шайнау

*жұлу төмпешігі

*вестибулярлы

*+кесу қыры

#52

*!ЖОҒАРҒЫ ЖАҚТЫҢ ТІСТЕРІНЕ ЖАТАДЫ:

*+11, 21

*+12, 22

*+15, 25

*31, 41

*32, 42

*35, 45

*36, 46

*37, 47

#53

*!ТӨМЕНГІ ЖАҚТЫҢ ТІСТЕРІНЕ ЖАТАДЫ:

*+31, 41

*+34, 44

*+36, 46

*11, 21

*14, 24

*16, 26

*17, 27

*18, 28

#54

*!16 ТІСТІҢ БЕТТЕРІ:

*еріндік

*тілдік

*+таңдай

*+ұрттық

*+жанаспалы

*жұлу төмпешігі

*+шайнау

*кесу қыры

*Жоғарғы және төменгі жақтың күрек және сүйір тістерінің анатомиясы. Тістерді ажырату белгілері*1*23*2*

#55

*!11,21 тіс сауытының формасы.:

*ұршық тәрізді

*+қашау тәрізді

*тікбұрышты

*ромб тәрізді

*ұшбұрышты

#56

*!12,22 тіс сауытының формасы.:

*ұршық тәрізді

*+қашау тәрізді

*тікбұрышты

*ромб тәрізді

*ұшбұрышты

#57

*!13,23 тіс сауытының формасы

*+ұршық тәрізді

*қашау тәрізді

*тікбұрышты

*ромб тәрізді

*ұшбұрышты

#58

*!33,43 тіс сауытының формасы

*+ұршық тәрізді

*қашау тәрізді

*тікбұрышты

*ромб тәрізді

*ұшбұрышты

#59

*!31,41 тіс сауытының формасы:

*ұршық тәрізді

*қашау тәрізді

*тікбүрышты

*медиодистальды бағытта шығыңқы

*+вертикальды шығыңқы

#60

*!32,42 тіс сауытының формасы:

*ұршық тәрізді

*қашау тәріді

*тікбүрышты

*медиодистальды бағытта шығыңқы

*+вертикальды шығыңқы

#61

*!Жоғарғы жақтың орталық оң күрек тісінің формуласы?

*12

*21

*41

*+11

*31

#62

*!Жоғарғы жатың оң жақ бүйір күрек тісінің формуласы?

*+12

*22

*42

*11

*32

#63

*!Жоғарғы жатың оң жақ сүйір тісінің формуласы?

*+13

*23

*43

*12

*33

#64

*!Жоғарғы жақтың сол жақ орталық күрек тісінің формуласы?

*12

*+21

*41

*11

*31

#65

*!Жоғарғы жақтың сол жақ бүйір күрек тісінің форуласы?

*+22

*21

*12

*32

*42

#66

*!Жоғарғы жақтың сол жақ сүйір тісінің формуласы?

*13

*+23

*43

*11

*33

#67

*!Төменгі жақтың оң жақ орталық күрек тісінің формуласы?

*11

*21

*42

*+41

*31

#68

*!Төменгі жатың оң жақ бүйір күрек тісінің формуласы?

*12

*22

*+42

*11

*32

#69

*!Төменгі жақтың оң жақ сүйір тісінің формуласы?

*13

*+43

*42

*33

*23

#70

*!Төменгі сол жақ орталық күрек тісінің формуласы?

*12

*21

*11

*+31

*41

#71

*!Төменгі сол жақтың бүйір күрек тісінің формуласы?

*12

*22

*42

*+32

*31

#72

*!11,21 тістердің қанша пайыз жағдайда бір өзегі бар?

*70%

*56%

*30%

*50%

*+100%

#73

*!12,22 тістердің қанша пайыз жағдайда бір өзегі бар?

*70%

*56%

*30%

*50%

*+100%

#74

*!13,23 тістердің қанша пайыз жағдайда бір өзегі бар?

*70%

*56%

*30%

*50%

*+100%

#75

*!31,41 тістердің қанша пайыз жағдайда бір өзегі бар?

*+70%

*56%

*30%

*50%

*100%

#76

*!32,42 тістердің қанша пайыз жағдайда бір өзегі бар?

*70%

*+56%

*30%

*50%

*100%

#77

*!33,43 тістердің қанша пайыз жағдайда бір өзегі бар?

*+70%

*56%

*30%

*50%

*100%

*Жоғарғы және төменгі жақтың күрек және сүйір тістерінің анатомиясы. Тістерді ажырату белгілері*2*22*2*

#78

*!Тістің сауыты қашау тәрізді, басқа аттас тістермен салыстырғанда көлемі үлкен. Түбірі біреу, конус тәрізді, жақсы жетілген. Тістің вестибулярлы беті аздап шығыңқы. Таңдай беті ұшбұрыш формалы, ойыс. Жақында жарып шыққан тістің кесу қырында үш төмпешігі бар, уақыт өте тез жойылады.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*12, 22

*+11, 21

*31, 41

*32, 42

*13, 23

#79

*!Тістің сауыты қашау тәрізді, қасындағы аттас орталық тіспен салыстырғанда көлемі кішкентай.Түбірі біреу, бүйір бөлігі қысылған. Вестибулярлы беті шығыңқы. Таңдай беті ұшбұрыш формалы, ойыс. Тістің мойын аймағы төмпешігінде –тұйық тесік орналасқан

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*+12, 22

*11, 21

*31, 41

*32, 42

*13, 23

#80

* !Бір түбірлі тістердің ішінде неғұрлым дамыған, формасы конус тәрізді. Кесу қыры бір-бірімен жалғасқан кесіндіден тұрып, жақсы жетілген жұлу төмпешігін құрайды. Вестибулярлы беті шығыңқы, екі фасеткаға бөлінген –медиальды кішкентай және дистальды үлкен. Таңдай беті де шығыңқы, екі фасеткаға бөлінген. Жанасу беттері ұшбұрыш формалы. Түбірі жақсы жетілген, тік, конус тәрізді формалы.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*12, 22

*33, 43

*31, 41

*32, 42

*+13, 23

#81

*!Қасындағы аттас тістермен салыстырғанда берілген тістердің сауыты жіңішкелеу, вестибулярлы беті айқын емес шығыңқы. Өзегі жіңішке, 70% жағдайда бір өзек, 30% жағдайда екі өзек.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*12, 22

*33, 43

*+31, 41

*32, 42

*13, 23

#82

*!Қасындағы аттас тістермен салыстырғанда сауыт бөлігі неғұрлым үлкен, вестибулярлы беті аз шығыңқы, тілдік беті ойыс, бірақ бүйір валиктері жетілмеген. Өзегі тар, төменгі бөлігінде тармақталған, түбір өзегіне жақын қайта біріккен. 56% жағдайда бір өзекті, 44% - жағдайда екі өзекті.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*12, 22

*33, 43

*31, 41

*+32, 42

*13, 23

#83

*!Сауыты ұршық тәрізді, формасы бойынша аттас тістерден айырмашылығы аз, бірақ көлемі кішірек. Вестибулярлы беті шығыңқы, тілдік беті аздап ойыс. Кесу қырындағы латеральды бөлігі медиалды бөлігінен ұзындау кесінділер түйісіп жұлу төмпешігін түзеді. Жиі өзегі біреу, 30% жағдайда екі өзекті.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*12, 22

*+33, 43

*31, 41

*32, 42

*13, 23

#84

*!Таңдай беті ойыс, ұшбұрыш формалы, тістің мойын аймағында екі бүйірлік валик төмпешік құрайды, төмпешікте тұйық тесік орналасқан.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*+12, 22

*33, 43

*31, 41

*32, 42

*13, 23

#85

*!Түбірі конус тәрізді, түбірдің вестибулярлы беті таңдай бетіне қарағанда кеңдеу. Түбірдің бүйір қабырғаларында көлденең жолақтары бар. Түбірі артқа қарай иілген. В 100% жағдайда жақсы жетілген, кең бір өзегі болады.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*13, 23

*33, 43

*31, 41

*32, 42

*+11, 21

#86

*!Тістің түбірі медио-дистальды бағытта қысылған, түбірдің бүйір бөлімдерінде жүлгелер орналасқан. 100% жағдайда бір өзекті.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*13, 23

*33, 43

*31, 41

*32, 42

*+12, 22

#87

*!Тістің түбірі бүйір бөлімдерінде қысылған, бүйір беттерінде жүлгелері бар. Өзегі тар, 70% жағдайда бір өзекті, 30% жағдайда екі өзекті.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*13, 23

*33, 43

*11, 21

*+31, 41

*12, 22

#88

*!Тістің түбірі бүйір бөліктерінде қысыңқы, бүйір беттерінде жүлгелері бар. Түбір өзегі төменгі бөлімінде тармақталған, түбір ұшы маңында қайта бірігеді. 56% жағдайда бір өзекті, 44% - жағдайда екі өзекті, тілдік және еріндік..

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*13, 23

*33, 43

*+32, 42

*11, 21

*12, 22

#89

*!Түбірі конус тәрізді, жақсы дамыған, бүйір бөлімдері аздап қысыңқы, бүйір бөлімінде аз байқалатын жүлгелері бар. Түбір ұшы жиі иілген. 100% жағдайда бір өзекті.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*+13, 23

*33, 43

*32, 42

*11, 21

*12, 22

#90

*!Түбірі конус тәрізді формалы, бүйір бөлімдері қысыңқы. Тістің бүйір бөлімдерінде жақсы жетілген жүлгелері бар. 30% жағдайда екі өзекті-тілдік және еріндік.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*13, 23

*+33, 43

*32, 42

*11, 21

*12, 22

#91

*!Тістің кесу қырында жақсы жетілген жұлу төмпешігі бар, медиальды бөлігі латеральды бөлігінен қысқа.

Төменде берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*+13, 23, 33, 43

*14, 24, 34, 44

*12, 22, 32, 42

*11, 21, 31, 41

*15, 25, 35, 45

#92

*!Берілген суретте қай тіс көрсетілген?

*13

*+11

*21

*31

*41

#93

*!Берілген суретте қай тіс көрсетілген?

*31

*+12

*22

*32

*42

#94

*! Берілген суретте қай тіс көрсетілген?

*23

*12

*22

*+13

*11

#95

*! Берілген суретте қай тіс көрсетілген?

*+23

*12

*22

*13

*11

#96

*! Берілген суретте қай тіс көрсетілген?

*+31

*33

*34

*35

*36

#97

*! Берілген суретте қай тіс көрсетілген?

*+42

*43

*33

*44

*34

#98

*! Берілген суретте қай тіс көрсетілген?

*+41

*43

*33

*44

*34

#99

*! Берілген суретте қай тіс көрсетілген?

*+42

*43

*33

*44

*34

*Жоғарғы және төменгі жақтың күрек және сүйір тістерінің анатомиясы. Тістерді ажырату белгілері*4*9*1*

#100

*!САУЫТЫ ҚАШАУ ТӘРІЗДІ, БІР ЖАҚСЫ ЖЕТІЛГЕН КОНУС ТӘРІЗДІ ТҮБІРІ БАР.

*+11

*+21

*31

*41

*32

*42

#101

*!ТҰЙЫҚ ТЕСІК КЕЗДЕСЕТІН АЛДЫҢҒЫ ТОП ТІСТЕРІ

*42

*32

*31

*41

*+12

*+22

#102

* !КЕСУ ҚЫРЫНДА ЖҰЛУ ТӨМПЕШІКТЕРІ ОРНАЛАСҚАН ТІСТЕР

*12

*41

*31

*32

*+13

*+23

#103

*! 70% БІР ӨЗЕК, В 30% - ЕКІ ӨЗЕК КЕЗДЕСЕТІН ТІС

*43

*33

*13

*23

*+31

*+41

#104

*!ӨЗЕГІ ТАР, ЖИІ ТӨМЕНГІ БӨЛІМІНДЕ ТАРМАҚТАЛАДЫ,ТҮБІР ҰШЫ МАҢЫНДА ҚАЙТА БІРІГЕДІ. 56% ЖАҒДАЙДА БІР ӨЗЕКТІ, 44% ЖАҒДАЙДА ЕКІ ӨЗЕКТІ.

*12

*22

*41

*13

*31

*+32

*+42

#105

*!САУЫТЫ ҰРШЫҚ ТӘРІЗДІ, КЕСУ ҚЫРЫНДА ЖҰЛУ ТӨМПЕШІГІ БАР, ӨЗЕГІ ЖИІ БІРЕУ. 30% ЖАҒДАЙДА ЕКІ ӨЗЕКТІ.

*12

*22

*31

*41

*+33

*+43

#106

*!КЕСУ ҚЫРЫНДА ЖАҚСЫ ЖЕТІЛГЕН ЖҰЛУ ТӨМПЕШІГІ БАР, МЕДИАЛЬДЫ ЖИЕГІ ЛАТЕРАЛЬДЫ ЖИЕГІНЕН ҚЫСҚА.

*+13

*+23

*+33

*+43

*12

*22

*31

*41

#107

*!ЖАҚҚА ЖАТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ҮШЕУІ ДЕ ЖАҚСЫ ЖЕТІЛГЕН ТІС

*32

*31

*42

*41

*+13

*+23

*+33

*+43

#108

*!КЕСУ ҚЫРЫНДА КЕЙІН ЖОҒАЛЫП КЕТЕТІН ЖАҚСЫ ЖЕТІЛГЕН ҮШ ТӨМПЕШІК КЕЗДЕСЕТІН ТІС.

*42

*33

*43

*31

*+11

*+21

*Жоғарғы және төменгі жақтың кіші азу тістерінің анатомиясы. Тістерді ажырату белгілері*1*21*2*

#109

*!34 тіс сауытының формасы

*+цилиндр тәрізді

*қашау тәрізді

*тік бұрышты

*ромб тәрізді

*ұшбұрышты

#110

*!14 тіс сауытының формасы

*+призма тәрізді

*қашау тәрізді

*тікбұрышты

*ромб тәрізді

*ұшбұрышты

#111

*!15 тіс сауытының формасы

*+призма тәрізді

*қашау тәрізді

*тікбұрышты

*ромб тәрізді

*ұшбұрышты

#112

*!85% жағдайда қай тістерде екі өзек болады- таңдай және ұрттық

*15, 25

*+14, 24

*34, 44

*35, 45

*36, 46

#113

*!Қанша пайыз жағдайда 14, 24 тістер бір өзекті

*70%

*56%

*30%

*50%

*+10%

#114

*!Қанша пайыз жағдайда 14, 24 тістерінде екі өзекті

*70%

*56%

*30%

*50%

*+90%

#115

*!Қанша пайыз жағдайда 15, 25 тістері бір өзекті

*+75%

*56%

*30%

*50%

*100%

#116

*! Қанша пайыз жағдайда 15, 25 тістері екі өзекті

*+25%

*56%

*30%

*50%

*100%

#117

*! Қанша пайыз жағдайда 34, 44 тістері бір өзекті

*70%

*56%

*30%

*50%

*+100%

#118

*! Қанша пайыз жағдайда 35, 45 тістері бір өзекті

*70%

*56%

*30%

*50%

*+100%

#119

*!Жоғарғы оң жақ бірінші кіші азу тісінің формуласы

*15

*24

*44

*+14

*34

#120

*!Жоғарғы сол жақ бірінші кіші азу тісінің формуласы

*15

*+24

*44

*14

*34

#121

*!Төменгі сол жақ екінші кіші азу тісінің формуласы

*15

*+35

*44

*25

*45

#122

*!Жоғарғы оң жақ екінші кіші азу тісінің формуласы

*+15

*25

*45

*14

*35

#123

*!Жоғарғы сол жақ екінші кіші азу тісінің формуласы

*15

*+25

*45

*14

*35

#124

*!Төменгі сол жақ бірінші кіші азу тісінің формуласы

*14

*+34

*44

*24

*35

#125

*!Төменгі оң жақ бірінші кіші азу тісінің формуласы

*14

*34

*+44

*24

*45

#126

*!Төменгі оң жақ екінші кіші азу тісінің формуласы?

*15

*35

*44

*25

*+45

#127

*! 24 тіс сауытының формасы:

*+призма тәрізді

*қашау тәрізді

*тікбұрышты

*ромб тәрізді

*ұшбұрышты

#128

*! 44 тіс сауытының формасы:

*+цилиндр тәрізді

*қашау тәрізді

*тік бұрышты

*ромб тәрізді

*ұшбұрышты

#129

*!25 тіс сауытының формасы:

*ұршық тәрізді

*қашау тәрізді

*тікбұрышты

*+призма тәрізді

*ұшбұрышты

*Жоғарғы және төменгі жақтың кіші азу тістерінің анатомиясы. Тістерді ажырату белгілері*2*15*2*

#130

*!Сауыты призма тәрізді, шайнау бетінде фиссурамен бөлінген екі төмпешігі бар-ұрттық және таңдай. Ұрттық төмпешігі таңдай төмпешігінен үлкен. 85% жағдайда екі түбірі бар-ұрттық және таңдай, 15% - 1 түбір. 90% екі өзегі бар-ұрттық және таңдай, өзектері жіңішке.

Берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*15, 25

*+14, 24

*34, 44

*35, 45

*16, 26

#131

*!Тіс сауыты призма тәрізді, шайнау бетінде бірдей екі төмпешігі бар-ұрттық және таңдай.. 85% жағдайда ірі бір түбірлі, 75% жағдайда жалғыз кең, жақсы өтетін түбір өзегі бар, 25% жағдайда нашар өтетін екі өзекті.

Берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*+15, 25

*14, 24

*34, 44

*35, 45

*16, 26

#132

* !Сауыты цилиндр формалы, вестибулярды беті шығыңқы, жақсы жетілген. Тілдік беті ұрттық бетінен кішілеу, сол себепті сауыт тілдік бетке қарай ығысқан. шайнау беті домалақ пішінді, екі шайнау төмпешігі бар: жақсы жетілген ұрттық және әлсіз жетілген тілдік.Бір түбір, жақсы өтетін бір өзекті.

Берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*14, 24

*35, 45

*15, 25

*36, 46

*+34, 44

#133

*!Тіс сауыты көршілес аттас тістерден үлкендеу,шайнау беті домалақ пішінді, екі бірдей төмпешігі бар-ұрттық және тілдік. Тістің бір түбірі бар, кең, жақсы өтетін.

Берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*14, 24

*36, 46

*+35, 45

*37, 47

*15, 25

#134

*!85% жағдайда тістің екі түбірі бар-ұрттық және таңдайлық,15% жағдайда бір түбір, 90% жағдайда жіңішке, жақсы өтетін екі өзекті-ұрттық және таңдайлық.

Берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*15, 25

*16, 26

*17, 27

*+14, 24

*34, 44

#135

*!85%жағдайда тіс бүйірлері қысыңқы жалғыз ірі түбірлі, 75% жағдайда тіс жалғыз өтетін кең өзекті, 25% жағдайда екі жіңішке өзекті-ұрттық және таңдайлық.

Берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*14, 24

*+15, 25

*16, 26

*34, 44

*35, 45

#136

*!Тіс түбірі біреу, тік және бүйірлері аздап қысыңқы, жақсы өтетін бір өзекті.

Берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келетін тіс?

*14, 24

*+34, 44

*16, 26

*17, 27

*36, 46

#137

*! Суретте қай тістер көрсетілген?

*15

*+14

*25

*34

*44

#138

*!Суретте қай тістер көрсетілген?

*+15

*14

*24

*35

*45

#139

*!Суретте қай тіс көрсетілген?

*15

*14

*24

*+34

*25

#140

*!Суретте қай тістер көрсетілген?

*15

*14

*24

*+35

*25

#141

*!Суретте қай тістер көрсетілген?

*15

*+14

*25

*34

*44

#142

*!Суретте қай тістер көрсетілген?

*+15

*14

*24

*35

*45

#143

*!Суретте қай тістер көрсетілген?

*15

*14

*24

*+34

*25

#144

*!Суретте қай тістер көрсетілген?

*15

*14

*24

*+35

*25

*Жоғарғы және төменгі жақтың кіші азу тістерінің анатомиясы. Тістерді ажырату белгілері*4*9*1*

#145

*!ТАҢДАЙ ЖӘНЕ ҰРТТЫҚ ЕКІ ТҮБІРІ БАР ТІС

*+14

*+24

*34

*44

*15

*25

#146

*!75% ЖАҒДАЙДА ТІСТІҢ БІР ҮЛКЕН, ЖАҚСЫ ӨТЕТІН ӨЗЕКЫ БАР, 25% ЖАҒДАЙДА -ЕКІ ЖІҢІШКЕ, НАШАР ӨТЕТІН ӨЗЕКЫ БАР ТІСТЕР.

*14

*24

*35

*45

*+15

*+25

#147

* !ҰРТТЫҚ БЕТІНДЕ ЖҮЛГЕМЕН БӨЛІНГЕН ЕКІ ТӨМПЕШІГІ БАР ТІСТЕР

*16

*26

*33

*43

*+14

*+24

*+35

*+45

#148

*!ЖОҒАРҒЫ ЖАҚТЫҢ КІШІ АЗУ ТІСТЕРІ

*44

*34

*45

*35

*+14

*+24

*+15

*+25

#149

*!ТӨМЕНГІ Ж АҚТЫҢ КІШІ АЗУ ТІСТЕРІ

*+44

*+34

*+45

*+35

*14

*24

*15

*25

#150

*!ТӨМЕНГІ ОҢ ЖАҚ АЗУ ТІСТЕР

*34

*35

*14

*15

*+44

*+45

*24

*25

#151

*!ЖОҒАРҒЫ ОҢ ЖАҚ АЗУ ТІСТЕР

*34

*35

*+14

*+15

*44

*45

*24

*25

#152

*!ТӨМЕНГІ СОЛ ЖАҚ КІШІ АЗУ ТІСТЕР

*+34

*+35

*14

*15

*44

*45

*24

*25

#153

*!СОЛ ЖАҚ ЖОҒАРҒЫ КІШІ АЗУ ТІСТЕР

*34

*35

*14

*15

*44

*45

*+24

*+25

*Жоғарғы және төменгі жақтың үлкен азу тістерінің анатомиясы. Жаққа жату ерекшеліктері*1*27*2*

#154

*!16,26 тістердің сауытының формасы:

*ұршық тәрізді

*қашау тәрізді

*+ромб

*сопақ

*ұшбұрыш

#155

*!36, 46 тістердің формасы:

*ұршық тәрізді

*қашау тәрізді

*+тік бұрышты

*ромб тәрізді

*ұшбұрыш

#156

*!37, 47 тістердің сауытының формасы:

*ұршық тәрізді

*қашау тәрізді

*+куб тәрізді

*ромб тәрізді

*ұшбұрыш

#157

*!Қай тісте Карабеллидің қосымша төмпешігі кездеседі?

*17, 27

*36, 46

*37, 47

*+16, 26

*15, 26

#158

*!Қай тісте сауыт құрылымының 3-4 нұсқасы кездеседі?

*+17, 27

*37, 47

*36, 46

*35, 45

*16, 26

#159

*!Қанша пайыз жағдайда 16,26 тістерде төрт өзек кездеседі?

*70%

*+40%

*10%

*50%

*100%

#160

*!Қанша пайыз жағдайда 16,26 тістерде үш өзек кездеседі?

*90%

*40%

*30%

*50%

*+60%

#161

*!Қанша пайыз жағдайда 36,46 тістерде үш өзек кездеседі?

*+70%

*40%

*30%

*50%

*90%

#162

*!Қанша пайыз жағдайда 36,46 тістерде төрт өзек кездеседі?

*70%

*10%

*+30%

*80%

*90%

#163

*!36 тістің қай бетінде тұйық тесік орналасуы мүмкін?

*тілдік

*+вестибулярлы

*таңдай

*шайнау

*оральды

#164

*!46 тістің қай бетінде тұйық тесік орналасуы мүмкін?

*тілдік

*+вестибулярлы

*таңдай

*шайнау

*оральды

#165

*!37 тістің қай бетінде тұйық тесік орналасуы мүмкін?

*тілдік

*+вестибулярлы

*таңдай

*шайнау

*оральды

#166

*!47 тістің қай бетінде тұйық тесік орналасуы мүмкін?

*тілдік

*+вестибулярлы

*таңдай

*шайнау

*оральды

#167

*!16 тістің қай бетінде Карабеллидің қосымша төмпешігі орналасқан?

*тілдік

*вестибулярлы

*+таңдай

*шайнау

*жанаспалы

#168

*!16 тістің кең, жақсы өтетін өзектің аталуы?

*дистальды

*медиальды-ұрттық

*ұрттық

*+таңдай

*медиальды-тілдік

#169

*!17 тістің кең, жақсы өтетін өзектің аталуы?

*дистальды

*медиальды-ұрттық

*ұрттық

*+таңдай

*медиальды-тілдік

#170

*!36 тістің кең, жақсы өтетін өзектің аталуы?

*+дистальды

*медиальды-ұрттық

*ұрттық

*таңдай

*медиальды-тілдік

#171

*!37 тістің кең, жақсы өтетін өзектің аталуы?

*+дистальды

*медиальды-ұрттық

*ұрттық

*таңдай

*медиальды-тілдік

#172

*!26 тістің кең, жақсы өтетін өзектің аталуы?

*дистальды

*медиальды-ұрттық

*ұрттық

*+таңдай

*медиальды-тілдік

#173

*!27 тістің кең, жақсы өтетін өзектің аталуы?

*дистальды

*медиальды-ұрттық

*ұрттық

*+таңдай

*медиальды-тілдік

#174

*!46 тістің кең, жақсы өтетін өзектің аталуы?

*+дистальды

*медиальды-ұрттық

*ұрттық

*таңдай

*медиальды-тілдік

#175

*!47 тістің кең, жақсы өтетін өзектің аталуы?

*+дистальды

*медиальды-ұрттық

*ұрттық

*таңдай

*медиальды-тілдік

#176

*Төменгі оң жақ бірінші азу тісінің формуласы?

*16

*26

*+46

*47

*36

#177

*!Төменгі оң жақ екінші азу тісінің формуласы?

*17

*27

*46

*+47

*37

#178

*!Жоғарғы сол жақ бірінші азу тісінің формуласы?

*16

*+26

*46

*47

*36

#179

*!Жоғарғы жақтың сол жақ екінші азу тісінің формуласы.

*17

*+27

*26

*47

*37

#180

*!26 тістің қай төмпещігінде Карабеллидің қосымша төмпешігі орналасқан.

*тілдік

*вестибулярлы

*+таңдай

*шайнау

*жанаспалы

*Жоғарғы және төменгі жақтың үлкен азу тістерінің анатомиясы. Жаққа жату ерекшеліктері*2*18*2*

#181

*!Тістің шайнау бетінде төрт төмпешігі бар-екі таңдай әне екі ұрттық, солардың ішінде ұрттық төмпешігі жақсы жетілген. Кейде шайнау бетіне жетпейтін қосымша төмпешігі болады. Үш түбірі- 60% жағдайда үш ӨЗЕКы бар, в 40% жағдайда -төрт ӨЗЕКы бар.

Қай тістер берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

*17, 27

*+16, 26

*36, 46

*37, 47

*15, 25

#182

*!Тістің сауытының құрылымы әр түрлі. Көп кездесетін жағдай-тістің сауыт бөлігі формасы бойынша көрші тіске ұсайды, бірақ қосымша төмпешігі болмайды. Үш түбір, үш өзек.

Қай тістер берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

*+17, 27

*16, 26

*36, 46

*37, 47

*14, 24

#183

*!Тістің сауыт бөлімі әр түрлі құрылымды. Көбіне тістің сауыт бөлімі-ромб пішінді, медиальды-таңдай және ұрттық-дистальды төмпешіктері жақын орналасқан,әлсіз байқалатын жүлгесі бар. Үш түбірі және үш өзегі бар.

Қай тістер берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

*+17, 27

*16, 26

*36, 46

*37, 47

*14, 24

#184

*!Тістің сауытының құрылымы әр түрлі. Көбіне медиальды-таңдай және ұрттық-дистальды төмпешіктері бірігіп кеткен, шайнау бетінде бір бағытта орналасқан үш төмпешігі бар. Шайнау бетінің формасы ромб тәрізді және сопақ.

Қай тістер берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

*+17, 27

*16, 26

*36, 46

*37, 47

*14, 24

#185

*!Сауытының құрылымы әр түрлі. Кейде тіс сауытының үш төмпешігі болады- таңдай және екі ұрттық. Шайнау бетінің формасы ұшбұрыш. Үш түбір, үш өзегі бар.

Қай тістер берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

*+17, 27

*16, 26

*36, 46

*37, 47

*14, 24

#186

*!Көлемі бойынша ең үлкен тіс, сауыты тікбұрышты формалы, шайнау бетінде бес төмпешігі бар-үш ұрттық және айқын екі тілдік. Екі түбірі және үш өзегі бар.

Қай тістер берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

*17, 27

*16, 26

*+36, 46

*37, 47

*14, 24

#187

*!Сауыты куб тәріді, шайнау бетінде төрт төмпешігі бар-екі ұрттық және екі тілдік. Екі түбірі, төрт түбір өзегі бар.

Қай тістер берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

*17, 27

*16, 26

*36, 46

*+37, 47

*14, 24

#188

*!Тістің әр жаққа тарайтын үш түбірі бар- таңдай, ұрттық-медиальды, ұрттық-дистальды. Үш ӨЗЕКы бар-таңдай, ұрттық-медиальды, ұрттық дистальды. 40 % жағдайда ұрттық-медиальды түбірде қосымша ӨЗЕКы болады.

Қай тістер берілген сипаттамаға неғұрлым сәйкес келеді?

*15, 16

*36, 46

*37, 47

*17, 27

*+16, 26

#189


0775254274790217.html
0775317860852442.html
    PR.RU™