Експеримент 3. Вплив опору у ланцюгу зворотного зв’язку на вихідну напругу в схемі диференціатора

· В схемі, яка зображена на рис.2 установіть початкову частоту генератора та установіть опір R2 рівним 10кОМ. Включіть схему. Замалюйте осцилограми вхідної й вихідної напруги в розділі "Результати експериментів". Виміряйте амплітуду вихідної напруги Uвих и визначте по осцилограмі швидкість зміни вхідної напруги. Результати запишіть у розділ "Результати експериментів». Порівняйте осцилограми вихідної напруги, отримані в цьому та першому експерименті.

· По заданим параметрам схеми та знайденому значенню швидкості зміни вхідної напруги обчислите амплітуду вихідної напруги. Результат запишіть у розділ "Результати
експериментів".

Експеримент 4. Вплив ємності конденсатора на вихідну напругу в схемі диференціатора.

· В схемі, яка зображена на рис.2 установіть початкові значення параметрів схеми та установіть величину ємності С рівним 0,1мкФ. Включіть схему. Замалюйте осцилограми вхідної й вихідної напруги в розділі "Результати експериментів". Виміряйте амплітуду вихідної напруги Uвих и визначте по осцилограмі швидкість зміни вхідної напруги. Результати запишіть у розділ "Результати експериментів». Порівняйте осцилограми вихідної напруги, отримані в цьому та попередньому експерименті.

· По заданим параметрам схеми та знайденому значенню швидкості зміни вхідної напруги обчислите амплітуду вихідної напруги. Результат запишіть у розділ "Результати
експериментів".

Результати експериментів.

Експеримент 1. Перехідний процес у схемі диференціатора.

a)

Осцилограми вхідної й вихідної напруг

Шуканий параметр Розрахунок Вимір
Швидкість зміни вхідної напруги, В/с ----------
Амплітуда вихідної напруги, В ------------

b)

Шуканий параметр Розрахунок Вимір
Амплітуда вхідної напруги, В ----------
Вихідна напруга, В ------------

Експеримент 2. Вплив частоти вхідної напруги на вихідну напругу в схемі диференціатора.

a)

Осцилограми вхідної й вихідної напруг

Шуканий параметр Розрахунок Вимір
Швидкість зміни вхідної напруги, В/с ----------
Амплітуда вихідної напруги, В ------------

b)

Шуканий параметр Розрахунок Вимір
Амплітуда вхідної напруги, В ----------
Вихідна напруга, В ------------

Експеримент 3. Вплив опору у ланцюгу зворотного зв’язку на вихідну напругу в схемі диференціатора.

a) Осцилограми вхідної й вихідної напруг

Шуканий параметр Розрахунок Вимір
Швидкість зміни вхідної напруги, В/с ----------
Амплітуда вихідної напруги, В ------------

b)


0775180682386316.html
0775219838756056.html
    PR.RU™