Хід роботи

1. Увімкнути блок живлення газорозрядної трубки (при цьому газорозрядна трубка починає світитись).

2. Обертаючи барабан монохроматора і спостерігаючи в окуляр спектр, відмітити по барабану положення найбільш яскравих ліній спектра атомарного водню Н , Н , Н і Н серії Бальмера, коли вони послідовно збігаються з візиром окуляра.

3. Результати вимірювань занести до таблиці 8.1.

Таблиця 7.1

Колір лінії

4. По градуювальному графіку визначити довжину хвилі ліній.

5. По формулі (7.2) для чотирьох ліній серії Бальмера розрахувати чотири значення сталої Рідберга і знайти її середнє значення. Порівняти отриманий результат з табличним значенням сталої Ридберга - .

Контрольні запитання

1. Які спектри випромінюють вільні атоми?

2. Які серії існують у спектрі атома водню?

3. Який фізичний зміст спектральних термів?

4. Сформулювати постулати Бора?

5. Модель атома. Досліди Резерфорда по розсіюванню -частинок.

6. Записати умову квантування стаціонарних орбіт.

7. Теорія атома водню по Бору. Вивести формулу енергії стаціонарного положення.


0773139114413341.html
0773184473083406.html
    PR.RU™