Тема 7. ДЕМОКРАТІЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Поняття демократії. Багатоманітність визначень демократії. Витоки та основні історичні форми демократії. Різновиди традиційних форм демократії в українській історії. Соціально-економічні основи демократичного суспільства. Типи демократії: безпосередня і представницька. Сучасні теорії демократії: ліберальна, плюралістична, елітарна, конкурентна.

Права особи – основа демократичного суспільства. Громадянські, політичні, економічні, екологічні та культурні права в умовах посттоталітарної України. Нерозривна єдність і діалектичний взаємозв'язок прав особи і прав націй – важливий чинник демократичного суспільства. Проблема волі, дисципліни і відповідальності у демократичному суспільстві. Політична відповідальність: поняття, сутність, функції.

Громадськість і громадська думка. Засоби масової інформації у сучасному суспільстві. Поняття "маса", "громадськість", "громадська думка". Маса і громадськість, асоціативні та інституційні форми організації громадськості. Громадська думка як формальна, суб'єктивна свобода індивіда висловлювати власні судження про загальні справи. Інститути формування та висловлювання громадської думки. Відмінність між критичною та маніпулятивною функціями громадської думки.

Засоби масової інформації як "четверта гілка влади". Особливості ЗМІ як складової частини політичного життя. Роль засобів масової інформації у вихованні політичної культури. ЗМІ як засіб вивчення і формування громадської думки забезпечення гласності.


0768890659991442.html
0768973151668321.html
    PR.RU™